27001 Bilgi Güvenliği

27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlık 

ISO/IEC 27001:2013, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması, ve sürekli iyileştirilmesi için oluşturulmuş bir standarttır. Hizmetlerinize değer katar, bilgi güvenliğini sürekli gözden geçirmeye yönelik kılavuz görevi görür.

ISO 27001 Bir İşletme İçin Neden Önemlidir?

İşletmeniz için en değerli varlık hangisidir diye sorduğumuzda “Bilgi” cevabını veren herkes en doğru cevabı vermiş demektir. Teknolojinin gelişimi ile doğru orantılı olarak bilginin kullanılabilirliği, bütünlüğü ve gizliliği büyük önem taşımaktadır.
Kuruluşunuzun uzun yıllar boyunca özenle edinmiş olduğu tüm bilgi varlıklarına (Üretim kayıtları, satış kayıtları, mali kayıtlar, müşteri kayıtları, yazılım varlıkları, ürün reçeteleri, formüller vb.) kötü niyetli yazılımlarla ve bilginin taşınması yoluyla kolayca ulaşılabilir.
Sayısallaştırılmış tüm bilgilerin güvenli olduğundan emin olamazsınız. Bilgilerinizi muhafaza eden kurumlarda kişisel ve gizli kayıtlarınız, (bankalar, finans ve sigorta, tıbbi kayıtlarınız, kredi kartı bilgilerinizin) gizli kalacağına dair bir garantisi var mı? Bu soruyu sizin kendinize sorduğunuz gibi işletmelerde kendilerine sormaktadırlar.
Ürün ve hizmet sağlayıcıları için bilginin güvenliği rekabet avantajı, nakit akışı, karlılık, yasal uyum ve ticari imaj için gereklidir. Kritik altyapıları korumak için bilgi güvenliği hem kamu sektörü hem de özel sektör için çok önemlidir. Bunun için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gün geçtikçe birçok işletmenin altın odağında yer eden önemli bir konu olmuştur.
Ne var ki günümüzde artan bilgi güvenliği ihlallerine karşın birçok işletme bilgi güvenliği konusunda yeterli ve gerekli önlemleri almamaktadır. Bunun sonucunda aralarında birçok büyük uluslararası kurumun da yer aldığı pek çok kamu ve özel kurumlar ciddi tehdit altındadır.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız sebeplerden dolayı birçok işletme ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine geçmek için ciddi bir çalışmanın içindedirler.
ISO / IEC 27001, bir risk yönetimi süreci uygulayarak bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini koruyarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanmasına katılan pratik yaklaşımları anlamanıza yardımcı olur. Bu nedenle, ISO / IEC 27001’in tüm gereksinimlerine uygun bir bilgi güvenlik yönetimi sisteminin uygulanması, kuruluşlarınızın karşılaştıkları bilgi güvenliği risklerini değerlendirip önlem almanızı sağlar.

ISO 9001:2015 ve ISO 27001:2013 Sistemlerinin Entegrasyonu

 Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) yıllar boyunca birbirinden farklı kapsamlarda birçok yönetim sistemi standardı yayınlamıştır. Bu standartların konuları, kaliteden çevreye, bilgi güvenliğinden, IT Servis Yönetimine ve Gıda güvenliğine kadar değişmektedir. Bu standartlar bazı konularda ortak gereklilikleri içermelerine rağmen, ISO bu yönetim sistemi standartlarını farklı yapı ve şekillerde yayınlamıştır. Bu da sonuç olarak uygulama aşamasında karışıklık ve zorluklara sebep olmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak için ISO yönetim sistemi standartları Annex SL formatına uygun olarak hazırlanmaya başlamıştır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standardı ISO 27001:2013 de olduğu gibi Annex SL formatına uygun olarak revize edilmiştir. Bundan dolayı bu standartların birbirleri ile entegrasyonu gayet kolay olacaktır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları

Risk yönetimini geliştirir ve riskleri azaltır
Operasyonların verimliliğini arttırır
Paydaşlarınıza güven verir
Bilgi yönetimi faaliyetleri geliştirmek için araçtır
Tüm personelleriniz bilgi güvenliğinin bir parçası olurlar
Müşteri şikâyetlerini azaltır
Tedarikçilerin bilgi güvenliği düzeylerini değerlendirecek yöntemler sağlar.
Bilgi güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sağlam bir temel oluşturmaktadır.
Yukarıdaki faydalarına ilave olarak işletmenizin risk yönetimine yatırım yaptığını ve güvenilir bir iş ortağı olduğunu kanıtlar. Bundan dolayı ISO 27001 Sertifikası işletmeler için olmazsa olmaz bir sertifikadır.
ISO 27001 ile Kurum İçi ve Kurum Dışı Güven İnşa Edin.
ISO 27001 şirket kültürünü geliştirir. Standardın bütüncül yaklaşımı yalnızca BT’yi değil, tüm organizasyonu kapsar ve insanları, süreçleri ve teknolojiyi kapsar. Bu, çalışanların günlük çalışma pratiklerinin bir parçası olarak riskleri kolayca anlayabilmelerini ve güvenlik kontrollerini benimsemelerini sağlar.
ISO 27001 yapısı odaklanmayı geliştirir. Bir işletme hızlı bir şekilde büyüdüğünde, bilgi varlıklarından kimin sorumlu olduğu konusunda karışıklığa neden olmak çok uzun sürmüyor. Standart, bilgi risk sorumluluklarını açıkça belirleyerek işletmelerin daha üretken olmasına yardımcı olur.

İlgili Makaleler