ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Kalite Belgesi Danışmanlık

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi dünya çapında 170’den fazla ülkede bir milyondan fazla kuruluş tarafından uygulanmaktadır. ISO 9001:2008, ISO 9001:2015 olarak revize edilerek diğer yönetim sistemlerinin ortak dili haline getirilmiştir.
ISO 9001:2015 Sistemi, işletmenizin etkili yönetimini destekleyecek ve müşterilerin gereksinimlerini karşılamanıza yardımcı olacaktır. ISO 9001:2015, bir kuruluşun müşterinin ve geçerli yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan ürünü sürekli olarak sunma yeteneğini göstermesi gereken bir kalite yönetim sistemi için gereksinimleri tanımlar ve sistemin etkin uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlar. Sistemin sürekli iyileştirilmesi ve müşteriye ve geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğun güvencesidir. Müşteri memnuniyetini artırmak, personel motivasyonunu geliştirmek ve sürekli gelişim kültürü kurmak isteyen her işletmeye uygun bir sistemdir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2015 olarak revize edilmesi uygulanan sistemleri bir adım daha ileri götürerek;

Risk tabanlı düşünceye vurguyu arttırmış
Kuruluş ve müşterileri için değer üretmeye daha güçlü bir vurgu yapılmış
Dokümantasyonun daha esnek kullanımı sağlanmış
Liderlik vurgusu üzerinde durur
Hizmet kuruluşları için daha kolay uygulanabilir hale getirilmiş
Çalışanların kalite çalışmalarına daha fazla katılımını sağlamakta
Verilere dayalı karar verme mekanizmasını destekler
Müşterilerinizin ihtiyaçlarını ve onların geribildirimlerini anlamak, sizi rakiplerinizden ayıran bir gelişme için bir temel oluşturacaktır
Tüm yönetim sistemi standartlarının ortak dili haline gelmiştir.
Standardı biraz daha incelediğimizde ve saha çalışmalarımızda ISO 9001:2015 standardının aşağıda açıklamaya çalıştığımız diğer faydalarını da yerinde gördük. Kısaca değinecek olursak;
Organizasyonların Görev, Yetki ve sorumlulukları daha belirgin bir şekilde şekillenir
Proseslerin işletilme metotları daha belirgin bir şekilde tarif ediliyor
Politika ve hedefler daha gerçekçi veriler üzerinde şekilleniyor
Çalışanların sisteme katılımı daha etkin bir şekilde sağlanıyor
PUKO döngüsü organizasyon tarafından daha iyi anlaşılıyor
Müşteri şikâyetleri azalmakta ve memnuniyeti arttırma yönünde etkinlik artıyor
Kalitesizlik maliyetleri azalıyor
İşletmelerin dokümantasyon yükü azalıyor
İş gücü yanında beyin gücünden de yararlanılarak yönetime katılması sağlanmakta verimlilik ve gelir artışı ile aldıkları ücretin arttırılması ile kuruluş çalışanlarının mutluluğu huzurlu bir çalışma ortamına sahip olmaları sağlanmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001:2008’den farklılıklarını özetleyecek olursak;

ISO 9001:2015 Revizyonu ile 8 Temel Kalite Prensibi 7 ye indirilmiş, Yönetimde Sistemi Yaklaşımı Proses Yaklaşımı içerisinde işlenmiştir. Tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişki prensibi, kuruluşu ilgilendiren tüm paydaşları içerecek şekilde İlişki Yönetimi Prensibi ile tarif edilmeye çalışılmıştır.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile “Yönetim Temsilcisi” anlayışı kalkmıştır.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile Risk ve fırsatların yönetimi getirilmiş, ISO 9001:2015 standardın geneline işlenmiştir. Önleyici yaklaşım olarak kullanım olanağı bulmuştur. Böylece ISO 9001:2015 ile Risk ve Fırsatların yönetimi gelirken Önleyici Faaliyet uygulamaları kaldırılmıştır.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile “Ürün” yerini “Ürün ve Hizmet” e bırakmıştır
ISO 9001:2015 Revizyonu ile Proses Yaklaşımı, girdiler, işlem, çıktılar ve önlemler de dahil olmak üzere daha bağlayıcı bir gerekliliktir.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile “Kalite El Kitabı” gereksinimi ortadan kalkmıştır.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile “Kuruluş Bağlamı” ilave edildi. KYS nin tasarımı için çerçeve yaklaşımını kastedilmektedir.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile Zorunlu Prosedürler kaldırılmış, kuruluşun kendi ihtiyacı doğrultusunda belirlemesi beklenmektedir.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile “Doküman” ve “Kayıt” yerine «Dokümante Bilgi” gelmiştir.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile Stratejik Planlama, Stratejik Yönetim daha fazla ağırlık kazanmış, kuruluşun hedef, amaç, faaliyetleri, performans göstergeleri, vizyon, misyon değerlendirmesi yapması beklenmektedir. Swot Anali·zi·, PEST analizleri gibi yöntemlerle iç ve dış yapı değerlendirmesi, paydaş beklenti yönetimi yapılması beklenmektedir.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile Hariç Bırakma yerine uygulanabilirlik tanımı getirilmiştir. ISO 9001:2015 Standardının herhangi bir şartını yerine getirememe uygunabilirlik kavramı ile ifade edilmiştir.
ISO 9001:2015 Revizyonu ile diğer Yönetim sistemleri ile uyumlu olması için 8 madde SL yaklaşımına göre düzenlenmiş, 10 maddeye çıkarılmıştır, yapı yeni standartların bütününde aynı şekilde yapılma yoluna gidilmiştir.
Standardın yeni versiyonunda diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olması açısından EK SL (Annex SL) kullanılmıştır. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standardı ve ISO/IEC 27001:2013 BGYS standardında Ek SL kullanıldığından ISO 9001:2015 ile oldukça uyumludur. Diğer yönetim sistemlerinin (ISO 22000 GGYS, OHSAS 18001) de aynı doğrultuda revize edilmesi beklenmektedir.

ISO 9001:2015 Danışmanlık Hizmetlerimiz

Akre Group, Kalite Yönetim Sistemleri, Ürün Belgelendirme, Test Hizmetleri ve birçok Sertifikasyonda siz değerli müşterilerimizi desteklemek üzere kurulmuş bir danışmanlık şirketidir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemini uygulamak ve yaşatmak şirket kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve profesyonel bir çalışmanın ürünü olacaktır.
Akre Group Danışmanlık çokuluslu küresel şirketlerin yanı sıra birçok küçük ve orta ölçekli işletmelerin sürekli danışmanlığını yapmaktadır. Gelişen endüstri ve ticari faaliyetler daha büyük muadilleriyle aynı kalite ve düzenleyici gereksinimleri karşılaması konusunda küçük işletmeleri de tam zamanlı danışmanlık hizmeti almaya zorlamaktadır.
Akre Group Danışmanlık ekibi, Yönetim sistemleri konularında sektörde kapsamlı deneyimi olan laboratuvar uzmanları, mühendisler, kalite yöneticileri ve ISO denetçilerinden oluşur. Peki, bunun sizin için anlamı nedir? Uygulanan sistemlerin başarısı için pratik ve rasyonel önerilerde bulunuruz. Başladığımız projelerin sağlıklı bir şekilde bitirilmesi için tüm eğitim ve danışmanlık hizmetlerimizi en yüksek kalitede sizlerin yararına olacak şekilde hizmetinize sunarız. Ve karşılaştığınız sorunları daha iyi anlamanız, zamanında müdahale etmeniz için önerilerde bulunuruz. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi danışmanlığı ve belgelendirmesi konularında en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
ISO Belgeleri ile ilgili kapsamlı bilgi kaynağına ulaşabileceğiniz bir diğer internet sitemize www.isobelgesi.org bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Makalemizi dikkatle okuduğunuz için teşekkür ederiz.

İlgili Makaleler

Mart 7, 2020

ISO 9001 Belgesi