İş Güvenliği Danışmanlığı

İş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri Danışmanlık Kuruluşu

İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Risk Analizi ve Raporu, İşyeri Hekimi İstihdamı, Periyodik Muayene ve Kontroller, İlk Yardım Eğitimleri, Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve Ortam Ölçümleri gibi birçok konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz.
Aşağıda bu çalışmalarımızı kısa başlıklarla sınıflandırmaya çalıştık.

Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama

30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik” e göre; İşverenler Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanmasını sağlamakla yükümlüdürler denmektedir.
Yine aynı şekilde İşveren, 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine uygun risk değerlendirmesi çalışmalarını yaparken, patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesini de dikkate almalıdır denmektedir.
30.04.2013 tarihli 28633 Resmi Gazete Sayılı “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma Hakkında Yönetmelik” Madde-2 ‘de belirtilen işyerleri ve ekipmanlar haricinde; aşağıdaki işletmelerin Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması zorunludur.
1-Kimyasal maddelerin imalatının ve/veya depolamasının yapıldığı işyerleri,
2-Kimyevi tahlil laboratuvarları,
3- Basınçlı gaz tüpleri depolanması, dağıtımı ve dolumu yapan yerler,
4-Boyahaneler,
5-Marangozhaneler, Ahşap ve kereste imalatı yapan işyerleri
6-Un, şeker fabrikaları,
7-Metal döküm sanayii,
8-Benzin istasyonları,
9-Deri ve Suni deri imalatı yapan işyerleri,
10-Kâğıt Fabrikaları,
Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve Patlamadan Korunma Eğitimi konularında siz değerli müşterilerimize en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 İşyeri Ortam Ölçümleri 

Çalışma ortamlarında, çalışanları fiziksel olarak etkileyen birçok tehlike vardır. Bunlardan bazıları gözle görülür olup bazıları da hissedilen fakat bir cihaz olmadan ölçümlenemeyen tehlikelerdir. Bu gibi tehlikelerin oluşturduğu risklerin boyutunu tespit edebilmek ve alınacak önlemleri planlamak için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Yapılan bu ölçümlerin tamamına işyeri ortam ölçümü denilmektedir. Yapılan ölçümler sonucunda işletmenizin ortam ölçümünün yasal sınırlar içinde olup olmayacağını raporluyoruz. Sizlerle birlikte işyerinizdeki ortam şartlarını mevzuatlara uygun hale getiriyoruz.
Ortam Titreşim Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Toz Ölçümü
Sıcaklık-Hava Akım Hızı-Nem Ölçümü
Aydınlatma Ölçümü
Elektromanyetik Alan Ölçümü
Silika Ölçümü
Aeresol Ölçümü
Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü
Makine Gürültüsü Ölçümü
Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri 

 İşverenler, işyerindeki çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlerle ilgili ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri yaptırmaktan sorumludurlar. Bu işlemlere genel olarak Kişisel Maruziyet Ölçümleri denilmektedir. Akre Group Danışmanlık Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına göre işyerlerinizde ortam ölçümlerinizi yapmakta mevzuata uygun olarak size raporlamakta ve sertifikandır maktadır.
Toplam/Solunabilir Toz Ölçümü
Uçucu Organik Bileşikler Ölçümü
Toksik ve Zehirli Gazların Ölçümü Gürültü Ölçümü
Kişisel Maruziyet El- Kol ve/veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümü
Silika Ölçümü
Formaldehit, Amonyak, Hidrojen Siyanür Ölçümü
İş Yeri Periyodik Muayene ve Kontroller
Kaldırma Ve İletme Ekipmanları
Periyodik kontrol yapılma zorunluluğunu İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği belirler. Buna göre kullanılan kaldırma-iletme araçlarının periyodik kontrollerinin A Tipi Muayene kuruluşu akreditasyonuna sahip bir laboratuvarın yetkili personeli tarafından yapılması zorunludur.
Forklift Periyodik Kontrolü
Transpalet Periyodik Kontrolü
Mobil Vinç Periyodik Kontrolü
Vinç Periyodik Kontrolü
Caraskal Periyodik Kontrolü
Yük Asansörü Periyodik Kontrolü
Araç Kaldırma Lifti Periyodik Kontrolü
Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü
Manlift Periyodik Kontrolü
Sepetli Platform Periyodik Kontrolü
Basınçlı Kaplar
Basınçlı kap ve ekipmanların periyodik kontrolden geçirilme zorunluluğu da kaldırma ve iletme ekipmanlarında olduğu gibi İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği tarafından belirtilmiştir.
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü
Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü
Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü
Kompresör Periyodik Kontrolü
Hidrofor Periyodik Kontrolü
Hava Tankı Periyodik Kontrolü
Otoklav Periyodik Kontrolü
Sanayi Gazlarının Tank Kontrolü
LPG Tankı Periyodik Kontrolü
Elektriksel Ölçümler
Bütün elektrik ve topraklama sistemlerinin bir elektrik mühendisi tarafından düzenli olarak periyodik test ve kontrolden geçirilmesi zorunludur.
Elektrik Tesisatı Topraklama Ölçümü
Elektrik Panolarının Topraklama Ölçümü
Makinaların Topraklama Ölçümü
Jeneratör Topraklama Ölçümü
Paratoner Topraklama Ölçümü
Elektrik Trafosu Yağ Testi
Aydınlık Şiddeti Ölçümü
Termal Kamera Ölçümü
Katotik Koruma Ölçümü
Harmonik Ölçüm

İlgili Makaleler