Barkod Belgesi Danışmanlık

Barkod Belgesi

Barkod sistemi; değişik kalınlıkta dik çizgi ve aralarında boşluk bulunan şekillerden oluşan ve verinin otomatik olarak hatasız bir şekilde başka ortama aktarılması için kullanılan yönteme verilen addır. Bu sistem üretilen ürünlerin bilgisayarlara bağlantılı optik okuyuculu cihazlar ile kimlik oluşturmasını sağlayan sistemlerdir. Barkod sembolü birbirlerine paralel ve değişik kalınlıklardaki çizgi ve boşluklardan oluşan sembollerden oluşur ve aslında çoğu kişinin sandığının aksine ürün ile alakalı bilgileri içermez. Bilgisayarlar da bu karakterlere karşılık gelen ve daha önceden girilmiş bilgileri ekranınıza getirerek barkod okutma işlemini gerçekleştirmiş olur. Bu sebep ile firmalar arasında en araştırılan konu barkod belgesine nasıl sahip olunacağıdır. Barkod Belgesi danışmanlık hizmeti veren danışmanlık kuruluşumuzdan destek alarak Barkod Tescil Belgenizi alabilirsiniz.

Barkod Belgesi Danışmanlık

Günümüzde birçok firma Barkod belgesi alabilmek ve barkod belgesi tescili için Barkod Belgesi Danışmanlık şirketimiz ile çalışmaktadırlar. Bu sayede teknik anlamda bilgisi olmayan firmalar Barkod belgesi hakkında danışmanlık veren şirketler ile iş birliği yapıp onlardan danışmanlık alarak işlerini kolaylaştırmaktadır. Danışmanlık şirketimiz gereken evrakları şirketlerden alarak onların yerine başvuru yaparlar. Türkiye’de barkod tescil alımı için yetkili kurum Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) dir. Tüm barkod başvuruları burada işleme alınır. Barkod Başvurusu yapılması için gerekli olan en önemli koşullardan birisi de  “ticaret odası ya da esnaf ve sanatkarlar odasına” kayıtlı olmak gerekmesidir.

Barkod Belgesi Başvuru İçin Gereken Evraklar

Barkod Belgesi Danışmanlık şirketlerinin istediği evraklar şunlardır:
  • Bir önceki yıla ait gelir tablosu (muhasebe mühür ve imzalı)
  • Yeni kurulan firmalar için gerekli olan ticaret sicil gazetesi/ticaret sicil kaydı
  • Noter Tasdikli Taahhütname (Danışmanlık firmamız tarafından doldurulacak)
  • Oda sicil kayıt sureti.(Üye olunan odadan alınacaktır, Ticaret Odası/sanayi Odası / Esnaf Odası)
  • Vekâletname veya barkod belgesi alacak firma tarafından danışmanlık firmamıza düzenlenmiş Yetki Belgesi
  • Sisteme Giriş Ücretinin Ödendiğini Gösterir Banka Dekontu: Sisteme Giriş Ücreti firmadan bir kez alınır.
  • Barkod Numarası Başvurusu Hizmet Ücreti (dekontta vergi numarası ve firmanın unvanının olması gerekir).

İlgili Makaleler

Mayıs 9, 2020

Barkod Tescili

Mayıs 9, 2020

Barkod Numarası Nedir?