EAN-13 Barkod Numarası Almak

EAN-13 Nedir?

EAN barkod kodu ülkemizde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde bulunan Milli Mal Numaralama Merkezi tarafından verilir.
EAN-UCC sistemini kullanmak isteyen üretici, ithalatçı, ihracatçı ve dağıtıcı firmalar Milli Mal Numaralama Merkezine başvurarak üye olmak zorundadırlar. Milli Mal Numaralandırma Merkezine üye olan firmalara bir EAN-UCC numarası verir. Bu numara sadece o firmaya aittir ve onun tarafından kullanılır.  Üye olmak için gerekli başvuru belgeleri ve ücret bilgileri Milli Mal Numaralama Merkezi’ne sorularak öğrenilebilir. Türkiye’de uygulanan barkod standardı EAN 13 tür ve özellikleri aşağıdaki şekildedir. Firmalar tarafından en fazla merak edilen sorulardan birisi ise EAN-13 Barkod Numarası Almak konusudur.

EAN-13 Barkod Numarası Almak

EAN kodu rastgele kullanımlı bir kod değildir. EAN-13 kodunun TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği) bünyesine bulunan Mal Numaralandırma Merkezine yapılacak başvuru ile alınmaktadır.  EAN-13, neredeyse tüm perakende ürünlerde  kullanılmaktadır. EAN-13 alfabesi perakende satışta bu noktadaki terminal ya da yazar kasalara bağlı barkod okuyucular ile okundukları halde diğer alfabeler satış noktasında okutulamazlar. Bu nedenle perakende satılacak ürün gruplarında EAN-13 barkod alfabesi ile okutulup basılmalıdır.  EAN İngilizce olarak “International Article Numbering Association” kelimelerinin kısaltılmış hali olarak bilinir. EAN ‘nin yayınladığı bildirgeye göre 2005 yılından sonra Amerika ve Kanada’da EAN uluslar arası barkod sistemine geçiş yapacakları için EAN sistemi bakkal ve market ürünleri başta olmak üzere perakende satılan ürünlerin numaralandırılmasında kullanılmaktadır. Ayrıca Kitap (ISBN ) ve periyodiklerin (ISSN ) numaralandırılmasında da kullanılmaya başlanmıştır. Bu sebep ile firmaların en çok öğrenmeye çalıştıkları şey EAN-13 Barkod Numarası alma konusudur.
Barkodlar aşağıdaki şekilde kodlanmıştır.
Ülke Kodu  3 Hane
Firma Kodu  4 Hane
Ürün Kodu  5 Hane   
Kontrol Hanesi  1 Hane
Örnekte de görüldüğü gibi ilk üç hane ülke kodudur. Ülke kodundan sonraki 4 hanelik kısım firma kodudur. Daha sonraki 5 hane ise üretici firma tarafından ürüne verilen numara olarak bilinir. Ürün kodu ve hane sayısı da ürün çeşidine göre artabilir veya azalabilir. Üretici firma bu beş haneyi istediği gibi kullanabilme hakkına sahiptir.
Son rakam ise kontrol hanesi olarak bilinir. İlk 12 rakamın doğru okunup okunmadığını kontrol eder.

İlgili Makaleler

Mayıs 9, 2020

Barkod Tescili

Mayıs 9, 2020

Barkod Numarası Nedir?