Patent ve Faydalı Model

Patent ve Faydalı Model Danışmanlığı

Patent ve faydalı model kavramları bazı noktalarda birbirine benzeseler ve veriliş amaçları birbirine yakın olsa da temelde birbiri arasında farkları olan belgelerdir. Genel olarak, bir buluşun kime ait olduğunu gösteren, buluşu gerçekleştiren kişiye belirli haklar tanıyan ve bu hakları koruma altına alan belgelerdir. Böylelikle, ilgili buluşun, buluş sahibinden izinsiz olarak üretilmesi, satılması ve kullanılmasının önüne geçilmiş olur.
Bir patentin ya da faydalı modelin yenilikçi olması kadar yapılan başvuru işlemleri sırasında doğru tanımlanması ve tariflenmesi gerekmektedir. Bunun için de birçok kuruluş, buluşları ile ilgili patent almak isteyen kişi ya da kuruluşlara danışmanlık ve eğitim hizmeti sunmaktadır.

Patent ve Faydalı Model Arasındaki Farklar

Her şeyden önce patent ve faydalı modellerin, sahibine tanıdığı hakların belirli bir süre ile geçerli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Bu süre patent için 20 yıl iken, faydalı model için 10 yıldır. Yenilik kavramı, yani buluşun bir yenilik getirme zorunluluğu her ikisi için de geçerli olurken, buluş basamağına sadece patent için bakılmaktadır.
Sanayi uygulanabilir olması hem patent hem de faydalı model için değerlendirilen kriterler arasındadır. Fakat bazı konularda yapılan buluşlar için patent çıkarılırken, faydalı model çıkarılmamaktadır. Örneğin, ezcacılık, biyoteknoloji, kimyasal ve biyolojik malzemeler için elde edilen hakla patent için korunurken, faydalı model için korunmamaktadır. Araştırma raporunun hazırlanması ise her ikisi için de zorunludur. Yani, patent / faydalı model başvurusuna konu olan buluş ile ilgili daha önce sanayide, akademide, üniversitelerde vs hiçbir şekilde çalışma yapılmamış olması gerekmektedir.

Patent ve Faydalı Model Başvurusu Hazırlanırken Düzenlenmesi Gereken Belgeler

Bir patent veya faydalı model başvurusu yaparken aşağıda listelenen belgeler hazırlanmalıdır:
• Başvuru formu
• Başvuru ücreti
• Tarifname
• İstemler
• Özet
• Varsa resimler
Bir patent için tarifname ve istemler dokümanının doğru şekilde hazırlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bir patentin uzun süre korunabilmesi için bu dokümanların yazımında, yeri geldiğinde kullanılan her bir kelime önem kazanmaktadır. Bu da, bu başvurular için alanında uzmanlık sahibi olan bir patent firması ile çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Fikri mülkiyet hukuku için danışmanlık hizmetlerimizin bir diğer kolu ise Patent ve Faydalı Model tescilidir. Patent ve Faydalı Model başvuru dosyalarının hazırlanmasından başlayarak tescil aşamasına kadar tüm süreçlerde en yüksek kalitede danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

İlgili Makaleler

Mart 7, 2020

Marka Tescil Belgesi