Barkod Kullanım Alanları

Barkod Kullanım Alanları

Barkod sistemi, ticari hayatı kolaylaştıran, ürün tanımlamalarını yaparken bir ürünü diğerine nazaran ayırabilmeyi hızlı şekilde yapmayı mümkün kılan özel bir etiket sistemi olarak öne çıkmaktadır. Pek çok sektör barkodlama üzerine çalışmalar yürütmekte ve bunu hassasiyetle yerine getirmektedir. Bu alanda çalışma yapılması istenmesinin nedeni, hem üreticilerin hem de satış noktalarının ürün takiplerini kolayca yapabilmesi ve ticaretin sistematiğini kontrol altına alabilmenin kolaylığıdır. Bu nedenle, barkod kullanım alanları son derece fazladır ve ticari hayat için büyük bir konfor, hatta zorunlu bir ihtiyaçtır.

Barkod Kullanım Alanları Nelerdir?

Barkod kullanım alanları düşünüldüğünde, en çok ticaret alanında kullanıldığı gözlenmektedir. Bunu sağlayabilmek adına, farklı kalınlıklardan meydana gelen siyah çizgiler belli bir düzene göre yan yana yerleştirilir. Bu çizgiler, her ürün için spesifiktir ve dünyanın neresine giderse gitsin, barkod okuma sistemleri sayesinde o ürüne ait olan, bilgisayar sistemlerinde kayıt altına alınmış tüm özelliklere kısa sürede ulaşılabilir.
  • Barkodlar, daha çok ürün ve malların üzerinde yer alır. Bu sayede, işletmeler iş akışlarını rahatlatabilmektedir.
  • Muhasebe alanında çok büyük rahatlık sağlayan barkod sistemi, özellikle demirbaş ve taşıma birimleri için çok faydalı olmaktadır.
  • Tüm insanların her daim kullanımda olduğu, olmazsa olmazlarından olan elektrik, su ve doğalgaz sistemlerinde de takibin yapılabilmesi ve milyonlarca insanın kullandığı değerlerin ayırt edilebilmesi için de barkodlama sistemi kullanılmaktadır.
  • Envanter takibi, depo ve stok kontrolleri de barkod kullanım alanları içerisinde yer almaktadır.
  • Bunun yanı sıra, depolama öncesinde kalite kontrollerin yapılabilmesi, herhangi bir ürünün üretilebilmesi için varsa gerekli girdilerin takibi ve kalitesinin kontrolü için barkodlama önemlidir.
  • Ürün üretildikten sonra ilgili satış noktaları ya da farklı depolara sevkiyat yapılırken, hangi ürünün nereye gönderildiği, gönderim koşullarının takibi için barkodlama yapılmaktadır.
  • Sağlık alanında da kendine kullanım alanı bulan barkodlama sistemi, hasta kabullerinde ya da alınan laboratuar örneklerinin ilgili hastaya ait olduğunu belirtebilmek adına barkodlama sisteminden faydalanılmaktadır.
  • Günümüzün en çok öne çıkan ticari gelişmelerinden biri olan elektronik ticaretin olmazsa olmazı olan barkodlama, bir ürünün online sistemler üzerinden satılabilmesi için ürüne ait olan bir zorunluluktur.

İlgili Makaleler