Tarım ve Hayvancılık Sanayi Destekleri

Tarım ve Hayvancılık Sanayi Destekleri

Kırsal Kalkınma Destekleri ve IPART destekleri; tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayiler için verilen desteklerdendir. Tarım ve hayvancılık, bir ülke için en temel konulardan biri olup devlet destekleri ile sürekli olarak geliştirilmesi ve elde edilen ürünlerin nüfus yoğunluğu baz alınarak sürekli olarak artırılması gereken alanlardır. Bu alanlarda çalışan insanların, tarım ve hayvancılık faaliyetleri sonucunda elde ettiği verimi artırmasında ve daha yüksek performanslı işler ortaya koyabilmesinde devlet teşviklerinin önemi büyüktür.
Bu bağlamda, Türkiye’de de ilgili bakanlıklarca tarım ve hayvancılık sanayi destekleri verilmektedir. Bu destekler, tutarına, içeriğine ve kapsamına göre kendi içerisinde farklılaşmaktadır. Bu nedenle, destek almak isteyen kişi ya da kurumların, destek başvurusundan başlayarak desteğin alınmasına kadar geçen süreci daha iyi yönetebilmek adına bir danışmanlık firması ile beraber hareket etmesi tavsiye edilmektedir.

Tarım ve Hayvancılık Sanayi Destekleri Nelerdir?

Tarım veya hayvancılık alanında çalışan biriyseniz veya bu alanda çalışan bir işletme adına ne tür destekler alabileceğiniz konusunda araştırma yapıyorsanız, aşağıda listelenen destekler size bu konuda fikir verecektir:

Tarım Destekleri

Alan Bazlı Destekler
 • Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmesi Desteği
 • Fındık Alan Bazlı Gelir ve Alternatif Ürün Desteği
 • İyi Tarım Uygulamaları Desteği
 • Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği
 • Organik Tarım Desteği
 • Toprak Analizi Desteği
Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği
 • Açık alanda paket toplamı
 • Örtüaltı paket toplamı
Diğer Tarımsal Amaçlı Destekler
 • ÇATAK Desteği
 • Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu
 • Sertifikalı Fidan Üretimi
 • Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fide Kullanımı
 • Tarımsal Yayım ve Danışmanlık
 • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı
 • Yurtiçi Sertifikalı Tohum Üretimi
Hayvancılık Destekleri
 • Anaç Koyun-Keçi Desteği
 • Arıcılık
 • Arılı kovan
 • Bombus arısı

Aşı Desteği

 • Brucellosis (Büyükbaş)
 • Brucellosis (Küçükbaş)
 • Şap Aşısı (Büyükbaş)
 • Şap Aşısı (Küçükbaş)

 Besilik Erkek Sığır Desteği
 Buzağı Desteği

 • Buzağı Desteklemesi
 • Dondurulmuş Sığır Sperması Dağıtımı
 • Malak Desteği
   Çiğ Sütün Değerlendirilmesi
   GAP-DAP-KOP-DOKAP Hibe Desteği
   Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi
   Hastalıktan ari işletmedeki sığır
   Hayvan Başı Ödeme
 • Anaç manda
 • Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği
 • Islah Amaçlı Süt İçerik Analizi

Hayvan Genetik Kaynakları

 • Arı Koruma
 • Büyükbaş Koruma
 • Damızlığa ayrılan manda yavrusu
 • Damızlık Erkek Materyal (Koç ve Teke)
 • Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Elit Sürü
 • Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Taban Sürü
 • Halk Elinde Manda Islahı
 • Küçükbaş Koruma
 • Sığır Pedigrili Koruma

 Hayvan Hastalığı Tazminatı Desteklemeleri
 İpek Böceği

 • 1.Sınıf yaş koza, damızlık koza ve diğerleri
 • Tohum
 • Onaylı Süt Çiftliği Desteği (ilave)
 •  Programlı Aşı Uygulamaları
 • Su Ürünleri
 • Sürü Yöneticisi İstihdam Desteği
 • Süt Primi
 • Tiftik Üretim
 • Yem Bitkileri

İlgili Makaleler