Sanayi Sicil Belgesi Danışmanlık

Sanayi Sicil Belgesi Nedir?

6948 sayılı sanayi sicil kanununa göre 1.maddesinde tanımı yapılmış olan, imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali gibi sektörlerde faaliyet eden, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldığı belgeye Sanayi Sicil Belgesi denilir. Herhangi bir tezgah, cihaz ya da kuvvet uygulayarak tam ya da yarı mamul ürünleri mamul haline getiren ve sanayi yapan orta, küçük, büyük işletmelerin çıkarması gereken ve ilgili makamlara ibraz etmesi gereken belgedir. En merak edilen konulardan birisi ise bu belgeyi almak isteyen kurumların Sanayi Sicil Belgesi Danışmanlık nereden ve nasıl alması gerektiğidir.

Sanayi Sicil Belgesi Danışmanlık

İlgili kurumlardan Kapasite Raporu alan tüm sanayicilerin ya da benzer işi yapan firmaların ilgili kanun çerçevesinde almakla yükümlü oldukları bu belge ile sanayiciler, Kamu kurum ve kuruluşların kendilerine sunduğu imkan, teşvik ve imtiyazlardan yararlanma hakkına kavuşurlar. Eğer bu konu hakkında işletmelerin bilgisi yoksa bu konu hakkında danışmanlık veren Sanayi Sicil Belgesi Danışmanlık şirketlerine giderek bilgi alabilirler ya da evraklarını teslim ederek Sanayi Sicil Belgesi alabilirler. Sanayi Sicil Belgesi almak için gerekli evraklar şunlardır:
  • Küçük, Orta ve Büyük ölçekli işletmeler için sahip oldukları kapasite raporu ile Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları bir dilekçe eki
  • Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine elektronik ortamda vermiş oldukları bilgilerin beyanının onaylı hali
  • Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden Kapasite Raporu olmayanlar için firma beyanı esas alınacağı için  kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi nüshası veya gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe
  • Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaat uygun bulunursa ilgili danışmanlık şirketi onayı düzenleyerek dilekçe halinde hazırlar ve daha sonra başvuru işlemi tamamlanmış olur. Siz de Sanayi Sicil Belgesi için gerekli olan çalışmaları bilmiyorsanız Sanayi Sicil Belgesi Danışmanlık şirketimiz ile gönül rahatlığı ile iş birliği yaparak danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İlgili Makaleler